בדיקות להתאמת הטיפול

מטרת החוברת בקישור היא לסייע בהתמודדות בתקופה מאתגרת זו. היא תשמש כחוברת הדרכה במהלך השיחות עם הכירורג ומומחים אחרים בדבר הטיפול שלך. חוברת זו מספקת מידע בסיסי אודות האבחון של סרטן המעי הגס והטיפול בו. כדאי ללמוד ולאסוף מידע רב ככל האפשר על מנת להציג שאלות.

סביר להניח כי לאחר אבחון סרטן המעי הגס ובמהלך הטיפול כולו, חשים דאגה. זוהי תגובה נורמלית. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי אינך לבד. הודות לשיפור בדרכי האבחון והטיפול, סרטן המעי הגס מטופל בהצלחה בקרב מיליוני בני אדם. לרשותך עומדים הכישורים, הידע והניסיון של מומחים מסורים אשר יסייעו לך ויכוונו אותך בקבלת ההחלטות במהלך תקופה מאתגרת זו.

ההחלטה על אופן הטיפול קשורה בשלב בו המחלה נמצאת והערכת הסיכון להישנות המחלה. כאשר הליך כירורגי להסרת הגידול מתבצע בכל המטופלים במידת האפשר. במרבית המקרים, מטופלים בשלב II , עם הערכת סיכון גבוהה להישנות המחלה, יופנו לטיפול כימותרפי. מטופלים בשלב III יופנו לטיפול כימותרפי למשך 6 חודשים, וניתן לקצר את משך הטיפול הכימותרפי לשלושה חודשים עבור חלק מהמטופלים בהתאם לפרוגנוזה. הבעיה היא שהערכת הסיכון, המתבצעת על בסיס המדדים הקליניים והפתולוגים, אינה מדויקת. לאור זאת ולאור העובדה שהטיפול הכימותרפי טומן בחובו סיכונים, יש צורך בכלים שיסייעו להערכה מדויקת של הסיכון להישנות המחלה על מנת לסייע בתהליך ההחלטה פותחה בדיקת Immunoscore® . הבדיקה מסייעת בהערכת הסיכון להישנות המחלה על בסיס נתוני פעילות מערכת החיסון בגידול