ווינט, 27 למרץ 2015: ת”א למניעת סרטן המעי הגס – הוצב שלט של ישבן ענק