ידיעות אחרונות, זמנים בריאים, אריאלה איילון, 8.1.17, החולה האחראית והרופאה הרשלנית