למידע נוסף חייגו 04-9931825

הערכת עלות / תועלת NEJM

קולונוסקופיה מסווגת כבדיקה החוסכת הוצאות ע"י NEJM

בשנת 2009 הכין צוות העיתון NEJM תחשיב כלכלי לגבי עלות/תועלת של טיפולים ובדיקות רפואיות שונות ע"פ הנתונים של המחירים בארה"ב.  התחשיב סקר טכנולוגיות אשר נבחנו ב- 600 מאמרים שונים במהלך שנות האלפיים ומתוכם הוכן סיווג של השירותים השונים ע"פ תרומת לבריאות, הארכת חיים מול ההוצאות הכרוכות בהפעלתן.

הקולונוסקופיה כבדיקת סקר לבני 60 שנים, סווגה בראש הטבלה של יחס עלות/תועלת ואף דורגה כחוסכת עלויות בטווח הארוך

לקריאת המאמר המלא והטבלה של הדירוג לחץ כאן