למידע נוסף חייגו 04-9931825

המלצה – חברת Ernst & Young

גב' שיר רז, 2008
הודעת גילוי נאות  ניתוח זה נערך והוכן ע"י ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ עבור שמיר מידע רפואי, ובמימונה. לצורך הכנת המודל הכלכלי והמידע נעזרנו במחקרים קליניים , בהערכות וחוות דעת מומחים בתחום, ובנתוני עלויות של מערכת הבריאות כפי שמוצגים באתר משרד הבריאות. אין לתוצאות ולמסקנות העבודה זיקה לתמורה הכספית של עורכי המסמך.

 המטרה:
חישוב עלות בדיקת הקולונוסקופיה כאמצעי לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב אוכלוסיה בסיכון ממוצע לתקציב הסל הבריאות.

הנחות:
1. אוכלוסיית היעד לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס כפי שחושבה על ידי התוכנית למדדי איכות של משרד הבריאות מנתה 1,081,539 איש בשנת 2006.
2. בדיקת הקולונוסקופיה מתבצעת פעם ב- 10 שנים; בדיקת דם סמוי מתבצעת מדי שנה
3. עלות בדיקת קולונוסקופיה על פי מחירון משרד הבריאות הוא 1,141 ₪
4. עלות בדיקת דם סמוי על פי מחירון משרד הבריאות היא 62 ₪
5. אחוז היענות לבדיקת הקולונוסקופיה יכול להגיע בהדרגה ל- 15% במשך מספר שנים.

תוספת העלות לקולונוסקופיה בסל הבריאות 
1 . תוספת העלות הנדרשת לשנה עבור פרט בודד היא 52.1 ₪ ((1141/10)- 62)
2. 15% מאוכלוסיית היעד יעברו את הבדיקה במהלך 10 שנים, כלומר כ 16,000 בדיקות סקר בשנה.  לכן העלות לסל היא 8.45 מיליון ₪ לשנה.
3. מבחינת תשתית של המכונים, יש יכולת להגדלה של מספר הבדיקות גם ל 50,000 בשנה ואז העלות השנתית לסל היא  26 מיליון ₪ לשנה.
הערה:
אנו לקחנו חישבנו את עלות האבחון המוקדם בלבד. למרות שעקב עליה בשיעור היענות לאבחון מקדם לסרטן המעי הגס יש לצפות ששיעור החולים בסרטן השלבים מוקדמים יעלה ולכן העלות הממוצעת לטיפול החולי הסרטן ירד.
בחישוב זה לא נלקח בחשבון ירידה בעלות הטיפול והשפעתה על סל הבריאות.  בכדי לראות השפעה זו יש להתייחס למודל עלות ל-QALY המצורף.

לשם המחשה של החיסכון הצפוי: בדיקת 15% מהאוכלוסייה תציל כ- 500 גברים ונשים שעלות הטיפול בהם היא: 500* 350,000= 175 מליון ₪ כל שנה.